اصغر فرهادی : سرکوب و فقدان آزادی در ایران علت استفادۀ سیاسی مردم از شبکه‌های اجتماعی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماصغر فرهادی، سینماگر ایرانی، که با فیلم جدید خود، “قهرمان”، راهی جشنواره سینمایی کن شده در گفتگویی مطبوعاتی با “واریتی” به نقش اجتماعی و سیاسی شبکه های اجتماعی به طور کل و در ایران به طور خاص پرداخته و گفته است که استفادۀ سیاسی ایرانیان از این رسانه‌ها ناشی از فقدان آزادی اندیشه و بیان و وجود سرکوب در ایران است.

اصغر فرهادی گفته است : “ایران کشوری سرکوبگر و محروم از آزادی بیان و اندیشه است و همین علت روی‌آوری گستردۀ مردم به شبکه های اجتماعی و اینترنتی و استفادۀ سیاسی از آنها است. اصغر فرهادی سپس افزوده است : تنش‌های شدید فکری و ایدئولوژیک در ایران باعث شده که شبکه های اجتماعی به ابزاری برای رویارویی افراد و گروه‌های اجتماعی بدل شوند.

فرهادی سپس افزوده است : در چنین جامعه‌ای با چنین مختصاتی هنگامی که شما رسانه ای نظیر شبکه های اجتماعی می یابید که به شما امکان ابراز احساسات انباشت شده تان را می دهد، طبیعی است که ابراز انبوه احساسات و افکار سرکوب شده ابعادی گسترده به خود بگیرد. او گفته است که ای بسا ایرانیان در صدر مردمانی باشند که بیش از همه از شبکه های اجتماعی و اینترنتی استفادۀ سیاسی و از طریق آن مشکلات و مسائل سرکوب شده خود را ابراز می کنند.

اصغر فرهادی از دونالد ترامپ به عنوان نمونۀ افراطی کاربرد سیاسی از شبکه های اجتماعی یاد کرده و افزوده است که مخالفان افراطی او در ایران نیز دقیقاً از همان روش وی در بکارگیری اینترنت و شبکه های اجتماعی سود می‌جویند با این تفاوت که به گفتۀ فرهادی مخالفان دونالد ترامپ در ایران همواره در قدرت هستند.

ساعاتی پس از نشر مصاحبه اصغر فرهادی با “واریتی”، سینماگر ایران اظهارات منتسب به او را در مورد سرکوب و فقدان آزادی بیان و اندیشه در ایران تکذیب کرد و به ذهنیت مترجم نسبت داد.