اصلاحات ساختاری‌ست. تعارف که نداریم آقای لاریجانی”/ حامد تقوی

 

دیروز رئیس مجلس (علی لاریجانی) خبر “اصصلاح ساختار کشور” در چهار ماهه آینده را از طرف رهبری دادند.

امروز خبرگزاری ها خبر دیگری را از طرف علی لاریجانی منتشر کردند مبنی بر اینکه

این اصلاح ساختاری مربوط به اصلاح لایحه بودجه ۹۸ است. با این عنوان که:

«البته این موارد در یک فرصت کوتاه در بودجه ۹۸ امکان تحقق نداشت

و قطعا باید در این راستا مکانیزم‌های تحقق آن مشخص می‌شد،

البته برخی از مسائل آن در نظر گرفته شد و در ۴ ماه نخست سال

قرار شد این اصلاح ساختار بودجه‌‌ای متناسب با شرایط کشور

و نقش‌آفرینی بیشتر مردم در اقتصاد کشور و ساماندهی بودجه

به طوری که وضعیت عمرانی نیازمند توجه باشد مورد توجه قرار گیرد.»[علی لاریجانی]

همانطور که میدانیم ساختار کشور در ایران بعد از انقلاب ۵۷

تا کنون یک بار تغییر کرده و در نتیجه ی آن سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری عوض شده است.

همچنین رهبری توانسته جایگاه خودش را به عنوان بالاترین مقام کشوری در مطلق خواندن ولایت تثبیت کند.

حالا اما احتمال می رود دوباره در این ضرب‌اجل این دو جابه‌جا بشوند.

تا با پاکسازی یک بخش عمده از مسئولین حکومتی رهبری بتواند

نظارت بیشتری بر دستگاه اجرایی کشور داشته باشد.

اما این زمان‌بندی چهار ماهه ای که برای این اصلاحات مهم

در نظر گرفته شده است به گمان میرود از بابت وضعیت جسمانی

وکهولت سنی او باشد. خامنه ای میخواهد قبل از مرگ زودهنگامش

این اصلاحات انجام شده تا تدارکات انتقال قدرت به خانواده و کسانی که در نظر دارد سهل تر انجام شود.