اصلاحطلبان انتخابات را به مردم واگذار کنند / یادداشت

✍️ سلمان موسوی

آنچه از شواهد و قرائن این روزهای کشور مشهود است ، اصلاحطلبان با پدیده ی پیشا نظارت استصوابی رو برو شده و در یک فرایند چند هفته ای گزینه های اصلی این جریان هر یک به نحوی از گردونه ی رقابت حذف شده اند.

در این ماراتن پیش از شروع بازی با آویزان کردن وزنه های سنگینی به پای اصلاحطلبان عملا هر گونه رقابت برابر و منصفانه منتفی است.

لذا آنچه در سیاست بالادستی نظام برای انتخابات از پیش ترسیم شده حضور کاریکاتور گونه ی اصلاحطلبان در انتخابات و نقش و تاثیر آنان در دمیدن بر تنور انتخابات و افزایش مشارکت مردم ، محدود شده است.

لذا معتقدم حضور اصلاحطلبان با کاندیدهای اجاره ای و حتی ضعیف اصلاحطلب که به نحوی نتوانند در مقابل فشارهای داخلی و خارجی در اجرایی نموندن تعهدات این جریان به مردم ایفای نقش نمایند بدون شک تشییع تابوت اصلاحطلبان به گورستان بی اعتمادی و بی اعتباری جامعه می باشد.

بنابراین جامعه ای که حضور و کنش خود برای آینده را در دادن رای و سیاست میانجی خلاصه کرده جامعه ای که مسئولیت های مدنی،اجتماعی و سیاسی خود را به فراموشی و انفعال سپرده را به حال خود رها کرده و انتخابات را به مردم واگذارید.

تا بیاموزیم که تحولات و اصلاحات همه جانبه تنها در سیاست میانجی و انتخاب نخبگان خلاصه نمی شود بلکه مردم در این مسیر مسئولیت ،وظایف و تکالیفی برای تحقق خواست و مطالبات خود دارند