اصلا مجلس چرا هست؟

حسین شهبازیزاده

گفتند یعنی چه که همه بتوانند کاندید شوند؟ آقای جنتی با یک مشت معیارهایی که فقط خودش ازشان سر در می آورد تعیین کند چه کسی صلاحیت دارد، بعد بقیه هم می توانند رای بدهند.
دیدند آن طور که باید و شاید فلان نشده گفتند البته مصوباتشان را شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم در صورت لزوم چک کنند.

بعد باز دیدند هنوز هم جا دارد، تا توانستند شوراهای عالی برای تصویب و تعلیق فوری قانون راه انداختند.
بعد باز دیدند دلشان کماکان خنک نشده، مستقیم و فرت و فرت سر هر تصمیم مهم و نیمه مهمی علنی و غیر علنی با نمایندگان تماس میگیرند و “بکن_نکن تحمیل میکنند.

ضمن اینکه گاهی نیز مثلا رئیس ق.ق میبینی خودش برای خودش یک قانون مینویسد میدهد رهبری هم امضا میکند میرود برای خودش اجرا میکند و خلاص. (مثل قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی)
حالا در آخرین قلم شورای عالی سران قوا که چون گفتند مجلس دست و پاگیر است ایجاد شده، برای اینکه خودش هم دست و پاگیر نباشد یک کارگروه جدید از خودش منشعب کرده برای تامین منویات معظم له. این روزگار ماست.

خب با این اوصاف اصلا مجلس چرا هست (؟) چه مرگ و مرضی است که آن همه پوستر و تبلیغات و بگیر و ببند و مخارج روی دوش این ملت بلازده گذاشته بشود؟

چرا همان طور که پیش تر نوشتم مجلس را تعطیل نمیکنید، یک اتاق همانجا پارتیشن بندی کنید به اسم “معاونت پایش آراء ملت” دو نفر با دمپایی بنشینند نظرات مردم را آن طور که شایسته شماست تدوین کنند و به اطلاع مبارک برسانند و شما در صورت لزوم به آن ها اهمیت دهید؟