اصولگراها و اصلاح طلب ها در آخر خط ؛ بی اعتمادی مردم دامن هر دو جریان را فرا گرفته است

شنیده ها حاکی از آن است که سید محمد خاتمی دچار ناراحتی روحی و افسرده شده است و دلیل آن عدم رضایت از وضعیت موجود ، از بین رفتن فضای نشاط و امید در جامعه و ناامیدی از اصلاح فضای سیاسی اجتماعی کشور و عدم اعتماد دوباره مردم به جریان های سیاسی است.

آخرین حمایت و بکارگیری توان خاتمی برای دولت روحانی بود که به رای آوردن او در انتخابات ۹۲ و ۹۶ تبدیل شد.

اما با عملکرد دولت روحانی و وضعیت فعلی کشور ، بدنه اجتماعی اصلاحات هم چون سایر جریان های سیاسی تضعیف شده است و دیگر «تَکرار» سید محمد خاتمی هم اثری نخواهد داشت حتی اگر خودش پا به میدان انتخابات بگذارد.

جریان اصولگرا نیز با اینکه بسیاری از مخاطبانش را از دست داده اما هنوز یک جمعیت ۵ الی ۱۰ میلیونی دارد برای رای دادن در انتخابات که در صورت عدم تایید صلاحیت کاندیدا های جریان های مختلف مثل احمدی نژاد و عدم موفقیت دولت روحانی در خصوص برگشت آمریکا به برجام( و استفاده از این موضوع در انتخابات ۱۴۰۰) در نتیجه مشارکت پایین مردم در انتخابات را شاهد هستیم. در این صورت اصولگرایان و جریان حاکمیت میتوانند کاندیدای مد نظر خود را برنده انتخابات ببینند.

به نظر می توان مرگ احزاب سیاسی و ناامیدی مردم از تغییر و بهبود وضعیت را در شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» در سال های اخیر پیدا کرد.

آیا اصلاح طلبان و خاتمی برای برون رفت از وضعیت موجود دنبال راهکار موثری هستند ؟

و آیا در صورت عدم ورود و توفیق اصلاح طلبان ، جریان جدید و قدرتمندی پای به میدان خواهد گذاشت تا اجازه بلعیدن کل مملکت را به دست اقتداگرایان ندهد ؟