اصولگرایان در انتظار لیست تایید شدگان و تایید نشدگان شورای شهر!

شنیده ها

قرار است بعد از تعطیلات پیش‌رو، لیست نهایی کاندیداهای انتخابات شورای های شهر و روستا توسط وزارت کشور منتشر شود.

گفته میشود احتمال این که برخی از چهره‌های اصولگرای تایید صلاحیت‌شده در میان لیست تایید صلاحیت شدگان نباشدهم وجود دارد .

هنوز چهره های شاخص رد صلاحیت شده در انتخابات شوراهای شهر تعیین تکلیف نشده اند .

یکی از معاونان محمد باقر قالیباف هنوز در لیست انتظار تایید صلاحیت شدگان است و به همین علت نیز شورای ائتلاف همچنان لیست نهایی خود را منتشر نکرده است و به انتشار یک لیست ۸۴ نفره اکتفا کرده است .

لیستی که نشان می دهد در آینده در صورت پیروزی این لیست چه کسانی در شهرداری مدیریت را برعهده می گیرند.