اصولگرایان دولت جوان انقلابی را چگونه تفسیر خواهند کرد؟/ آنها یک توضیح بزرگ بدهکارند

شنیده ها

از همان روزیکه دغدغه دولت جوان انقلابی از سوی رهبری مطرح شد این انتظار ایجاد شد که اصولگرایان در راستای چنین دغدغه‌ای چه طرحی خواهند ریخت. اصل بر این بود که از همان لحظه، رسیدن به دولتی جوان، در راس دستور کار این جریان خواهد بود.

اما رفته رفته اصولگرایان رفتارهایی را از خود بروز دادند و طرحهایی را ریختند که چندان متمایل به چنان ایده‌ای نبود.

طبق سخنان رهبری، دولت جوان انقلابی گره گشای مشکلات کشور است؛ حال در این شرایط سوال مهم اینجاست چرا برخی چهره‌ها با سن ۶۵ تا ۷۵ ساله اصولگرا در فکر پاستور نشینی هستند، و حتی کاندیدای ۸۰ ساله نیز در این میان همچنان حضور دارد.

مساله عجیب تر برخوردهای نامهربانانه بخشی از این جریان با گزینه‌های جوانی بود که اتفاقا می‌توانستند نقطه امیدی برای این دغدغه باشند. اتفاقا همین گزینه‌ها در مسیر تحقق دغدغه رهبری، تا همین الان حضور موثری داشته‌اند و به خوبی در برابر ناملایمات تاب آورده‌اند و البته نشان دادند که اتکا رهبری به چنان ایده‌ای، تا چه اندازه منطقی و درست بوده است.

حال می ماند برخورد شورای نگهبان با این گزینه‌ها و واکنشی که از آنها در راستی دولت جوان انتظار می‌رود.

حال بماند که اصولگراها یک توضیح بزرگ به شهروندان و هواداران همفکر خود بدهکارند که چرا چنین شد و چرا در راستای چنان دغدغه مهمی، طوری رفتار کردند که انگار اصلا در جریان نیستند.