اصول‌گرایان حداقل جمهوریت را بین خودشان معنی کنند!

✍️امید فراغت

ای کاش حداقل انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بین خود اصول‌گرایان رقابتی برگزار بشود! این‌که درون و بیرون رئیسی را رئیس‌جمهور بعدی می‌دانند اتفاق خوبی نیسترو به تعبیری رئیسی رئیس‌جمهور قدرتمندی نخواهد شد!

سال‌هاست انتخابات که نه! انتصابات رژیم‌های قبل از انقلاب را زیر سوال برده‌ایم! بنابراین نباید در شرایط امروز چنین احساسی را به جامعه درون و بیرون داد باید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نشان دهند که در همه شئون متفاوت از گذشته تاریخی هستند.

بر همین اساس همراهان نانی و زبانی، بدون توجه به واقعیت‌های ایران و جهان از هول هلیم داخل دیگ پریده‌اند و برای این‌که در اتوبوس رئیس‌جمهور بعدی حضور داشته باشند و حق‌السهم‌شان محفوظ باشد ادعای همراهی کرده‌اند!

اکنون که ریش و قیچی دست‌تان است قرار نیست که کچل کنید! این نابلدی صدای مشتری خودتان را هم درآورده است! حداقل شئون کاندیدای خودتان یعنی جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی، رضایی و زاکانی را نگه دارید و اجازه دهید حداقل جمهوریت در بین خودتان معنی و مفهوم پیدا کند!

اصول‌گرایان بدانند که جامعه امروز ایران آگاه شده است و مخصوصا جوانان مملکت که به تعبیری زائیده تکنولوژی و مدرنیته هستند همه واقعیت‌های پیدا و پنهان امروز را می‌بینند و اگر آنان روی‌گردان شوند باید پذیرفت که آینده‌ای در محاسبات آنان نخواهیم داشت! بنابراین عملکردها باید به گونه‌ای باشد که در آینده خجالت زده دانایی جوانان امروز مملکت نشویم حتی پدر و مادرها هم با واقعیت‌های فرزندان‌شان کنار آمده و خواست و مطالبات آنان را پیگیری می‌کنند!