اطلاعیه وزارت دفاع ملی مبنی بر محافظت از کشتی اوروچ رئیس در دریای مدیترانه

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که نیروی دریایی از کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس که فعالیت های خود در شرق دریای مدیترانه را آغاز کرده حفاظت کرده و آن را همراهی میکند.

به گزارش ت رت فارسی، وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که نیروی دریایی از کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس که فعالیت های خود در شرق دریای مدیترانه را آغاز کرده حفاظت کرده و آن را همراهی میکند. 

در اطلاعیه صادره از سوی این وزارتخانه در صفحه توئیتر آمده است، کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس که فعالیت های لرزه نگاری خود در مناطق دارای صلاحیت دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه را آغاز کرده است، از سوی نیروی دریایی مورد محافظت و همراهی قرار گرفته است. 

بر اساس این اطلاعیه، نیروهای مسلح ترکیه، کلیه تدابیر لازمه در چارچوب عزم و قاطعیت در حفظ حقوق، منافع ناشی از حقوق بین المللی در مناطقی که در آنها از صلاحیت برخورداریم را اتخاذ کرده است.