اطلاع رسانی یا انتشار اخبارکذب ؟ حاکمیت استاد دروغ پراکنی

مهرداد شاکری

نفوذ اسراییل به حریم آسمان تهران
و پرواز جنگنده های آن بر فراز غرب تهران
و به صدادرآمدن آژیر پدافند هوایی
که هشداری بوده برای اطلاع مردم از امکان وقوع حمله هوایی
در کمتر از ۲۴ ساعت به تیتر داغ فضای مجازی
و رسانه های خبری در ایران و منطقه و دنیا تبدیل شد
اما نکته حائزاهمیت در این میان
نحوه اطلاع رسانی مسئولان امر در این زمینه در ایران بود
حاکمیت و وابستگان آن که بشدت از این نفوذ ترسیده بودند
و دست و پای خود را گم کرده بودند
روایت های متعدد و غیرواقعی را
از این واقعه در اختیار مردم قرار دادند
نبود انسجام در بخش های مختلف حاکمیت
باعث شده بود تا روایت های مختلف بیان شده از طرف حاکمیت
فرسنگ ها با واقعیت فرق داشته باشد و تلاش مذبوحانه حاکمیت
برای پوشاندن ضعف خود از مردم
باعث شد مردم بشدت حاکمیت را مسخره نمایند و به آن بخندند
این وادادگی در اطلاع رسانی و مدیریت بحران نشان داد
که اگر حمله ای بر علیه ما در داخل کشور انجام شود
مردم عادی بخاطر عدم توان مدیریت بحران توسط مسئولان
پس از حمله از بین خواهند رفت
قطعا تلفات مردم پس از حمله
بیشتر از تلفات خود حمله خواهد بود