اظهارات موگرینی در مورد پایبندی ایران به توافقنامه هسته ای

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا  گفت: “هدف ما اطمینان از اجرای کامل موافقتنامه هسته ای با ایران است.”

فدریکا موگرینی، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا  گفت: “هدف ما اطمینان از اجرای کامل موافقتنامه هسته ای با ایران است.” 

موگرینی در نشست مطبوعاتی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در مورد ایران اظهار داشت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از حد مجاز مقرر در معاهده هسته ای فراتر رفته است.

وی در این خصوص گفت: «ما موافقتنامه هسته ای را با توجه به اظهارات ارزیابی نمیکنیم، اما طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتار می کنیم. »

  نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا  گفت: «ایران همچنان به انجام وظایف مربوط به موافقت نامه هسته ای ادامه می دهد و یادآور شد که اتحادیه اروپا همچنین مکانیسم هایی برای حفظ فعالیت های مشروع اقتصادی با ایران ایجاد کرده است.»

موگرینی اظهار داشت که حمایت اتحادیه اروپا تا زمانی که گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که ایران تعهدات هسته ای خود را برآورده می کند، ادامه خواهد یافت. هدف ما تضمین اجرای کامل پیمان هسته ای ایران است.»