اظهارات وزیر دفاع ملی ترکیه در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی گفت: “مسئله قبرس دعوی ملی ماست”

به گزارش ت رت فارسی، حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: “این حق ماست که در مناطق دارای مجوز جمهوری ترک قبرس شمالی در شرق دریای مدیترانه و مناطقی که ترکیه در آنجا از صلاحیت دریایی برخوردار است، تحقیقات انجام داده و از آنها استفاده کنیم. “

وزیر دفاع ملی ترکیه طی سخنانی در مراسم روز بزرگداشت نیروهای مسلح جمهوری ترک قبرس شمالی با اعلام اینکه “مسئله قبرس دعوی ملی ماست” و با اشاره بر اهمیت تعیین صلاحیت های دریایی، حفاظت از حقوق حاکمیت مساوی و تقسیم عادلانه منابع اظهار داشت:”در این زمینه کسی اقدام به تحت تاثیر قرار دادن و یا ممانعت از ما نکند. بارها به قاطعیتمان در این زمینه تاکید کردیم. اینها را نیز به مورد اجرا درخواهیم آورد. کلیه اقداماتمان مطابق با قانون و در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق دریایی انجام میشود. “

وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه در خصوص برگزاری چهارمین نشست در آنکارا در چارچوب توافقات انجام گرفته در راستای افزایش اعتماد با کشور یونان، آماده است.