اظهار نگرانی عمیق دبیر کل سازمان ملل از وضعیت خطرناک جهان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگوترش ضمن حضور در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد از اوج گیری تنش در روز های اخیر اظهار نگرانی کرده و گفت : سال نو در جوی متشنج آغاز گردید

آنتو نیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه افزایش بحران جهانی را با نگرانی عمیق دنبال می کنیم اعلام کرد : در دوره ایی خطرناک بسر می بریم.

گوترش ضمن حضور در کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد از اوج گیری تنش در روز های اخیر اظهار نگرانی کرده و گفت : سال نو در جوی متشنج آغاز گردید.

وی در ادامه افزود : روزهای سخت و خطرناکی را پشت سر می گذاریم. بحران های ژئوپلیتیکی در قرن حاضر به عالی ترین سطح رسیده و این بحران ها اوج می گیرد. ممانعت از توسعه سلاح های هسته ایی را باید جدی گرفت. این دیگ مملو از بحران با گذشت هر روز کشورهای بیشتری را به مواجهه با نتایج غیر قابل پیش بینی ، خطر احتسابات اشتباه عمیق و اتخاذ تصمیمات غیر قابل پیش بینی سوق می دهد.

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اینکه درگیری های تجاری و تکنولوژیکی موجب ایجاد شکاف در بازارهای جهانی شده و با تضعیف رشد جهانی ، عدم مساوات را افزایش داده است اعلام داشت : در حین تحقق این وقایع ، جهان می سوزد و بحران اقلیمی ادامه می یابد.

آنتونیو گوترش ضمن اشاره به اینکه در همه جا انسانها خسته و بسیار خشمگین هستند به سخنان خود چنین ادامه داد : بوضوح مشاهد می کنیم ، ناآرامی اجتماعی فزاینده و گسترش افراط گرایی ، ملی گرایی و رادیکالیزم در مناطق مختلف جهان و در راس افریقا بشکل خطرناکی اوج می گیرد. افزایش روز افزون بحران جهانی را با نگرانی عمیق دنبال می کنم. این وضعیت نمی تواند ادامه یابد.

گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین هشدار داد : درد و رنج های هراسناکی را که جنگ ها موجب آن گردیده بود، را فراموش نکنیم. چنان همیشه مردم معمولی تاوان سنگین آن را پرداخت می کنند . اجتناب از این وضعیت وظیفه مشترک ماست.