اعتراضات دانشجویان

  • حامد تقوی

چند روز قبل دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
عمده‌ی اعتراض این دانشجویان به پولی سازی آموزش و همچنین شهریه‌های سنگین به بهانه‌ی سنوات تحصیل بوده است.
هر روز که دارد میگذرد، شرایط ادامه تحصیل برای دانشجویان سخت تر میشود. به خصوص اگر دانشجو از شهر یا شهرستان‌های غیر بومی باشند. گرانی و فقر و تورم اثار سویی بر کیفیت تحصیل دانشجویان گذاسته است. علاوه بر این ، پولی سازی آموزش هم مزید بر علت است. از هزینه‌های کتب دانشگاهی تا هزینه‌های خوابگاه و غذا و سرویس های رفت و آمد … .
اما حالا این دانشجویان با زیر فشار قرار گرفتن و زیر پوتین سخت فقر در اعتراض اعتراض به وضع پیش آمده و سیاست‌های آموزش به اعتراض آمده اند و قویاً مقابل وضعیت ایستاده اند.
گفتنی ست اگر این سیاست‌ها تغییر پیدا نکند و روند این سیاست‌ها همچنان باقی بماند این اعتراضات دانشگاهی به اعتراض سراسری در پیوند با طبقات محروم و محذوفین قرار خواهد گرفت.