اعتراض استانداران به وزیر کشور بابت فشار بیش از حد نمایندگان اصولگرا جهت تغییر فرمانداران

شنیده ها حکایت از آن دارد فشار نمایندگان اصولگرای مجلس به استانداران بابت تغییر فرمانداران شهرهای مختلف باعث شده تعدادی از استانداران نسبت به این رویه به وزیر کشور اعتراض نمایند

این فشارها برای جایگزینی فرمانداران همسو با اصولگرایان به جای فرمانداران فعلی غیر همسو صورت می گیرد.

سهولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و هم چنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیگر دلایل فشار نمایندگان اصولگرا به استانداران به منظور تغییر فرمانداران شهرهای مختلف است.

متاسفانه برخی از استانداران تسلیم فشارها و تهدیدهای نمایندگان اصولگرا که تهدیدهای امنیتی سپاه نیز همراه آن بوده شده اند اما برخی از استانداران خوشبختانه اسیر این غوغاسالاری ها نشده و به وزیر کشور شکایت خود را ارائه داده اند.

اگر چه وزیر کشور خود نیز همسوی نمایندگان مجلس است و بعید است اقدام موثری در قبال این شکایت ها انجام دهد اما مقاومت ستودنی برخی استانداران در برابر غوغاسالاری های نمایندگان اصولگرا می تواند از طرق دیگر به مقام های بالاتر دولتی برسد و جلوی این افسارگسیختگی های نمایندگان اصولگرا گرفته شود.

نمایندگان اصولگرا چشم امید زیادی به انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دارند تا دولتی همسو با خود تشکیل دهند و انتخاب فرمانداران همسو برای انجام تخلف ها و تقلب هایی نظیر انتخابات سال ۸۸ یکی از لوازم دستیابی به این آرزوست.