اعتراض اصولگرایان و نیروهای انقلابی به تخریب های کانالی تلگرامی نیمه محرمانه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

مدتی است این اعتراض در میان اصولگرایان و نیروهای انقلابی مطرح شده که : چرا با حجت احسان بخش صاحب کانال تلگرام اخبار نیمه محرمانه برخوردی نمی شود؟!/ تا چه زمانی ترور شخصیتی افراد ارزشی در این کانال ادامه خواهد داشت؟!

کانال تلگرام اخبار نیمه محرمانه متعلق به حجت احسان بخش است که در یک سال اخیر تاثیر بسزایی در اختلاف افکنی میان نهادها و جریانهای اصولگرا داشته است.

حجت احسان بخش معمولا خط قرمز شرعی و اخلاقی در کار خود قائل نیست و از طریق دسترسی‌های خاصّی که دارد مطالب راست و دروغ را بهم می آمیزد و هر روز به چهره یک نفر چنگ می‌کشد و جریانات اصولگرا را به جان هم می اندازد.

وی که تمرکزش روی اخبار سیاسی بود این روزها به انتشار مطالب اجتماعی روی آورده است و در روزهای اخیر با اقدامی بسیار سخیف و رذالت انگیز حتی به خانواده های ارزشی هم رحم نکرده و در خبری سراسر کذب مدعی شد که همسر سید بشیر حسینی در مجلسی زنانه علیه شوهر خود صحبت کرده است و اعلام ناراحتی از حضور شوهر خود در رسانه ملی کرده است و سعی کرده چهره ارزشی سید بشیر حسینی و سایر مسئولین رسانه ملی را مخدوش کند.

هر چند که حجت احسان بخش مدعی ست که کانال تلگرام اخبار نیمه محرمانه متعلق به وی نیست اما با پیگیری‌های سایبری نهادهای مختلف و شهادت چندین نفر از دوستان نزدیک به وی کاملا محرز است که این کانال متعلق به وی می باشد اما اینکه چرا با وی برخوردی نمی شود کاملا نامعلوم است.