اعتراض دو مسوول ارشد قوه قضائیه به اظهارات نادران مبنی بر فروپاشی اقتصادی جامعه

دو مسوول ارشد قوه قضائیه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ادبیات برخی نمایندگان به ویژه در به کار بردن واژه “فروپاشی به واسطه بودجه ۱۴۰۰” اعتراض کردند.

برخی نمایندگان مجلس به ویژه الیاس نادران ، در مصاحبه ها و نطق های خود در چند روز گذشته از اصطلاح فروپاشی استفاده کرده بودند و گفته بودند : لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروپاشی کشور تنظیم شده است

در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نحوه برخورد با بودجه با اعتراض دو تن از مسوولان ارشد قوه قضائیه قرار گرفت. آنها معتقد بودند این ادبیات نه تنها باعث برهم زدن آرامش جامعه می شود بلکه باید برای چنین ادعاهایی مستند ارائه کرد و اظهارات بدون سند و مدرک تنها ذهن مردم را مغشوش می کند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه معتقد بودند مصاحبه های نمایندگان در خصوص پیشنهادات ارائه شده و طرح آنها در جامعه بدون تصویب در کمیسیون تلفیق و بدون طرح در صحن علنی و تصویب نهایی مجلس و در نهایت تایید شورای نگهبان، باعث می شود فضای اقتصادی جامعه آسیب ببیند.