اعتراض معلمان جدیدالورود به عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق/ آموزش و پرورش: این معلمان درحال کارورزی هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، معلمان جدیدالورود نسبت به عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در سال جاری اعتراض دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان جدیدالورود نسبت به عدم افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خود در سال جاری اعتراض دارند.

این معلمان که در حکم استخدامشان «پیمانی» قید شده، می‌گویند: چرا ما مشمول افزایش قانونی حقوق نشدیم؛ این عادلانه نیست؛ باید مصوبات مجلس در مورد حقوق و مزایا شامل حال ما نیز بشود.

این در حالیست که علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: معلمان ماده ۲۸ جزو نیروهای پیمانی که باید مشمول افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شوند، نیستند.

وی افزود: این گروه از معلمان هم‌اکنون در دوره کارورزی هستند و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مشمول معلمان شاغل رسمی و پیمانی است و دانشجومعلمان، معلمان ماده ۲۸ و سرباز معلمان را شامل نمی‌شود.

اما برای معلمان دو پرسش مطرح است؛ آنها می‌گویند: اگر کارورز هستیم چرا حکم پیمانی گرفته‌ایم و آیا در تیرماه بعد از امتحان جامع که دوران کارورزی ما تمام شود، این ۴۰۰ هزار تومان به ما هم تعلق خواهد گرفت؟