اعتراض یک خبرنگار به سوء استفاده رییس مجلس از موقعیت خود برای اتهام رشوه ۶۵ میلیارد تومانی

وحید اشتری از فعالین عدالتخواه که در خصوص تخلفات دوره شهرداری رییس فعلی مجلس روشنگری کرده است در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قالیباف نوشت:

اگر کسی سوالی در مورد تخلفات دوره شهرداری شما داشته باشد و یا مثلا در ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی اتهامی را متوجه شما کند یا در موضوع خیریه همسرتان و مدارس غیر انتفاعی تحت مدیریت فرزند دلبنتان و قائم مقام دربندتان یا هر مسئله دیگری مطلبی بنویسد باید شخصا وکیل بگیرید و بعنوان شاکی خصوصی از وی شکایت کنید.

روز گذشته اداره حقوقی مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده فعلی تهران و سه خبرنگار (یاشار سلطانی، وحید اشتری و صدرا محقق) بابت بیان دریافت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی یک نماینده سابق برای منتفی کردن تحقیق و تفحص از دوره شهرداری قالیباف شکایت کرده است.