اعتراف به عمدی بودن حمله به هواپیمای اوکراینی از زبان یکی از کارگزاران نظام / دهن کجی آشکار به مردم جهان و ایران

محمد ارسلانی

نماینده اصولگرای مجلس: نیروهای نظامی ما در سرنگونی هواپیمای اوکراینی کارشان درست بود و کسی هم بازداشت نشده!!

حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هیچ نیروی نظامی بازداشت نشده، چراکه هواپیما در کنترل نیروهای خارجی؛ احتمالا آمریکا و اسراییل، بوده و نظامیان ما کارشان را درست انجام داده‌اند.

این نماینده مجلس ادعا کرده به‌نظر می‌رسد این هواپیما که یک‌هفته پیش‌از سرنگونی در اسراییل، بوده، دست‌کاری شده‌ بوده!

این نماینده مجلس مدعی‌شده این هواپیما به‌جای آن‌که به‌سوی غرب برود، به‌سوی شمال تغییر زاویه داده و ارتفاع‌ پروازش به‌جای ۳۲هزارپا، هشت‌هزارپا بوده، چون در کنترل خارجی‌ها بوده

او افزوده: «بنابر این نیروهای نظامی ما وظیفه‌شان را به‌خوبی انجام دادند و بازداشت و مواخذه‌ای در کار نیست»

باور کنید روشن تر و واضح تر از این نمی شود به یک جنایت جنگی اعتراف کرد و به آن به عنوان یک دستاورد بزرگ و صحیح نگاه کرد

سخنان این نماینده مجلس ثابت می کند که حاکمیت ۴ روز عامدانه و با وقاحت به مردم دنیا و ایران دروغ گفت و در خلوت به ریش مردم خندیدند

کسانی که به راحتی نسبت به کشتار آن همه مسافر بیگناه و با آن طرز فجیع اعتراف می کنند

و از کرده خود راضی هستند

قطعا جان ما مردم و بقیه مردم دنیا برایشان هیچ ارزشی ندارد

صحبت های این نماینده ثابت می کند

که دنیا با یک حکومت تروریستی و آدم کش طرف است

حکومتی که از ریختن خون بیگناهان هیچ ابایی ندارد

حاکمان ایران در عمل با این گونه رفتار ثابت نموده اند که

یک غده سرطانی و بدخیم هستند که به جان جهان افتاده اند

دنیا باید برای معالجه این غده سرطانی تدبیری بیندیشد