اعتراف دیر هنگام محمدرضا خاتمى!

 

محمد امجد 

 

بنده ، همان ایام انتخابات ٨٨ ، خبر ناگوار و باورنکردنى هشت میلیون راى اضافى به مجموع آراء را از یک مقام عالیرتبه نظام شنیدم!
مصطفى پورمحمدى به مرحوم هاشمى رفسنجانى گزارش شفاهى داده بود که طبق بازرسى به عمل آمده مجموع آراء سى و دومیلیون بوده! هاشمى از وى مى پرسد :
چرا به رهبرى گزارش نمى دهى؟!
و پورمحمدى ابراز مى کند:
جرات نمى کنم!
هاشمى مى پرسد :
چکار باید کرد؟
پورمحمدى مى گوید شما در مجمع تشخیص مصلحت از قول سازمان بازرسى مطرح کنید وچنانچه محل تردید واقع شد من نقل قول شما را رسما تایید مى کنم و مرحوم هاشمى در مجمع مطرح مى کند واولین معترض حداد مسمى به عادل : “شما در دور اول هم یک خبر کذب ! را مبنى بر چاپ پنج میلیون شناسنامه ( در پاکستان گویا) و … مطرح کردید و دروغ بود!”
نقل شده است ، مرحوم هاشمى به حداد بى چشم و رو و غلامِ على! تند مى شود به گونه اى که این غلام خانه زاد دربارسلطنت پیشین و پسین (و “کیف کش فرح” به تعبیر دکتر سروش) تا آخر جلسه نقش صندلى شده و خفه خون مى گیرد…..
خبر دیگرى هم همان ایام شنیدم: ” به احمدى نژاد زنگ مى زنند که راى شما را بیست و چهار میلیون اعلام مى کنیم و احمدى نژاد مى گوید بهتر است همان ١۶ میلیون را اعلام کنید و چنانچه انتخابات به دور دوم هم برود من برنده انتخابات خواهم بود و آن طرف گوشى مى گوید:
“این تصمیم نظام است!”
احمدى نژاد بلافاصله با تلفن به برخى روساى قوه و مسئولان عالیرتبه زنگ مى زند ( و مکالمات را هم ضبط مى کند) و اعتراض خودش را با آنان در میان مى گذارد و…..
این نوار نزد احمدى نژاد محفوظ است و ظاهرا وقتى که نظام مقدس با کاندیداتورى مشایی مخالفت مى کند تهدید به افشاگرى مى کند ولى حسن طائب مامور مى شود که قضیه را فیصله دهد و حسن طائب هم انجام وظیفه مى کند و قضیه فیصله مى یابد!
(ظاهراتهدید به همان نوع مجازات هاى زیرآبى بیوترور که بعدها نصیب #هاشمى_تاجبخش شد مطرح مى شود و محمودبرمکى هم کوتاه مى آید)

خبر سوم در همان ایام:
میرحسین موسوى که عصر روز راى گیرى تمامى تلفن هاى نظام به رویش بسته مى شود و پاسخ نمى یابد به على لاریجانى زنگ مى زند و تخلفات و تقلبات گسترده را مطرح مى کند و على لاریجانى مى گوید : “شما که راى آورده اى ودیگر نگران اینمقدار تخلفات و تقلبات نباش!”
همه این اخبار همان ایام شنیده شد و در پیگیرى هاى شخصى که داشتم تصدیق و تایید شد( البته منهاى خبر تهدید احمدى نژاد و ضد تهدید طائب در قضیه رحیم مشائى ؛ چون در آن هنگام بنده از وطن مالوف مهاجرت الى الله داشتم و دست

 

نگام ، ناگفته های ایران ما