اعتراف ژاپن به نخریدن نفت از اوایل ماه آوریل ۲۰۱۹ از ایران

 

سهراب سهیلی 

 

امریکا با اتخاذ یک سازوکار حرفه ای به ۸ کشور از جمله

ژاپن،کره و هند اجازه خرید نفت از ایران

در یک بازه ی ۶ ماهه داد.

کاخ سفید این استراتژی را برای کاهش قیمت نفت

و یا با ثبات کردن قیمت نفت برگزید ک

ه تا الان موفق شده است.

اما این ۸ کشور عمده خریدار نفت

باید پس از این موعد مقرر خرید نفت خود را به صفر برسانند

وگرنه امریکا با آنها در زمینه های مختلف همکاری نخواهد کرد.

مقامات ژاپنی اقرار کردند که از ماه آوریل سال آینده از ایران نفت نخواهند خرید.

ژاپنی ها به این نتیجه رسیده اند که خرید نفت از ایران یعنی تحریم امریکا،

تحریم امریکا یعنی ضرر بسیار زیادتر ازنخریدن نفت از ایران،

پس آنها گویی چاره ای ندارند که به امریکا بله بگویند.

کره جنوبی، هند، چین، تایوان و ایتالیا نیز

به زودی مجبور خواهند شد خرید نفت از ایران را قطع کنند.

اتحادیه اروپا نیز قادر نخواهد بود

زیان حاصل از تحریم امریکا را جبران کند؛

بنابراین تنها دو راه پیش روی حاکمیت وجود دارد:

یا به خواست امریکا گردن نهد

و یا به صورت تدریجی نحیف شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما