اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی در زندان ارومیە پس از مرگ یکی از زندانیان بر اثر ابتلا بە کرونا و ادامه شورش در زندانهای ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ هر چند برخی احتمال ها از دست داشتن مسئولان قوه قضائیه و مسئولان زندان ها در این اتفاق ها به ویژه فرار زندانیان حکایت دارد تا در تسویه حساب های سیاسی ، دولت حسن روحانی با چالشی به نام ناامنی در کشور مواجه شده و به بی کفایتی متهم گردد اما جان به لب رسیده زندانیان از ظلمی که بر آنان روا شده و نیز لبریز شدن کاسه صبر آنان از سرکوب های پی در پی مردم توسط حاکمیت نیز ، بی تاثیر در بروز ممتد این اتفاقات نیست.

محمد ارسلانی

و باز هم در ادامه فرار و شورش و درگیری و آتش سوزی در زندان های سراسر کشور ، باز هم شاهد اتفاقاتی از این دست هستیم و گویا این ماجراها تمامی نداشته و به اتفاق هایی همه گیر تبدیل شده و همه روزه دامان چند زندان کشور را می گیرد و هر روز خبرهایی از این دست به گوش می رسد .

خواسته یا ناخواسته حاکمان کشور و دستگاه سرکوبگر به ظاهر قدرتمند اما در حقیقت پوشالی آنان ، دیگر حتی توان دادن شعار قدرت و ادامه بازی اقتدار ملی را ندارند. این حکومت صرفا در سرکوب و گرفتن جان انسان های بی گناه و کشتار بیرحمانه هموطنانمان قدرت و تبحر دارد.

ادامه وضعیت بحرانی در زندان های کشور

٢٠٠ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە از روز شنبە ٩ فروردین بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدەاند. بنا بر گزارش، تمامی زنان محبوس در بند زنان، نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.

اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان با نام ”فاطمە علیزاده“ ۵٣ سالە و اهل کرمانشاه بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است. فاطمە علیزادە یک روز قبل از مرگ، حال جسمی وخیمی داشته است و علی رغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.

زندانیان زندان مھاباد شورش کردند!

خبرھا حاکی از کشتە شدن یک زندانی و زخمی شدن دەھا زندانی دیگر دارد، زندانیھا موفق بە فرار نشدەاند.

آشوب و تلاش برای فرار از زندان به اهواز رسید

فرمانده پلیس خوزستان خبر داده زندانیان دو بند زندان سپیدار اهواز دیروز عصر با آتش‌سوزی، کوشیده‌اند از زندان فرار کنند اما نتوانسته‌اند.
به‌گفته این مقام پلیس، نیروهای امنیتی و پلیس زندان و نیروهای کمکی از بیرون زندان اوضاع را کنترل و آتش را خاموش کرده‌اند اما کسی آسیب ندیده.

پیش‌از آغاز سال نو و هم‌زمان با گسترش کرونا، قوه‌قضایی به بسیاری از زندانیان جرم‌های گوناگون مرخصی یا عفو داد.

اما پس‌از آن، زندان‌های تبریز، خرم‌آباد، الیگودرز، سقز، زندان شیراز، میدان ناآرامی و اعتراض زندانیانی بوده که مرخص نشده‌اند و در سقز و خرم‌آباد، ده‌ها زندانی از زندان گریختند