اعتصاب کارگران نیروگاه بیدخون ‎عسلویه اعتصاب: تا به خواسته‌هایمان نرسیم، به نیروگاه باز نمی‌گردیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_کارگران پروژهای شرکت فراب نیروگاه بیدخون در ‎عسلویه در اعتراض به شرایط شغلی و درآمدی اعتصاب و این نیروگاه را به سوی خانه‌های خود ترک کردند.

این کارگران خواستار افزایش ‎دستمزد و برخورداری از نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی ‎هستند. تاکنون نوبت کاری آن‌ها ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی بوده است.

کارگران شرکت‌کننده در این اعتصاب اعلام کرده‌اند تا زمانی که به خواسته‌های خود نرسند، به نیروگاه باز نخواهند گشت.

کارگران پروژه ای شرکت فراب نیروگاه بیدخون در عسلویه با درخواست برای افزایش دستمزد و در اعتراض به نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی، اعتصاب و نیروگاه را به قصد خانه های خود ترک کردند.
آنها گفتند تا زمانی که به خواسته های خود نرسند به نیروگاه باز نخواهند گشت.

در یک سال اخیر، گزارش‌های متعددی از اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران منتشر شده است.

اوائل خرداد ماه نیز دها تن از کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران در دست‌کم پنج شهر، مناطق عسلویه، لاوان و بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج‌فارس در اعتراض به شرایط استخدامی و درآمدی و شغلی خود دست به اعتصاب و تجمع زده بودند.