اعتیاد و تجاوز به زنان و کودکان در اردوگاههای تروریستی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپلیدیهای سازمان تررویستی پ.ک.ک صرفا به تروریسم محدود نمی شود.

براساس اظهارات اعضای تسلیم شده سازمان تروریستی پ.ک.ک به نیروهای امنیتی ترکیه، مشخص شده که تروریستها سعی می کنند تا زنان و کودکانی را که وارد این سازمان تروریستی شده اند را به مواد مخدر معتاد کنند.

اظهارات یکی از تروریستها با نام سازمانی سعید که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است پرده از رفتار این سازمان با زنان و کودکان تازه ملحق شده به آنها برداشت. 

سعید با بیان اینکه خود شاهد بوده که سرکردگان تروریستها بارها در مورد زنهای عضو این سازمان، اقدام به تعرض و تجاوز جنسی کرده اند گفت: این وضعیت تبدیل به سرنوشت محتوم زنان در سازمان تررویستی شده است.

سعید تصریح کرد که بساری از دختربچه ها به دنبال اقدامات مکرر تروریست ها مجبور به اطاعت می شوند.

تروریست های زنی که می خواهند خود را از این روابط فاسد به کنار بکشند بارها سعی کرده اند تا فرار کنند اما افرادی که دستگیری می شوند با اتهام جاسوسی مواجه شده و اعدام می شوند.  

با این وجود تعداد زنان و کودکان که می خواهند به خانواده های خود بازگردند، بسیارند اما کسانی که قادر به انجام چنین کاری نمی شوند دست به خودکشی می زنند.

به همین دلیل سرکردگان سازمان تروریستی تلاش می کنند تا زنان و کودکان را به منظور جلوگیری از فرارشان از سازمان  تروریستی معتاد به مواد مخدر کنند و سپس آنها را در خط مقدم حملات خود مورد استفاده قرار دهند.