اعدام های ۶۷ تکرار میشود

مهرداد شاکری

روح الله حسینیان در فضای مجازی ضمن تقدیر از تیم ترور تابستان ۶۷ و اعدام های فله ای و بدون منطق خبر از در پیش بودن اعدام هایی گسترده تر و شدیدتر به دست رییسی و ایادی او می دهد
به نظر می رسد حمله نظامی امریکا به ایران فرصت را به حاکمیت خواهد داد تا در ۷۲ ساعت خونبار و در بحبوبه جنگ دست به یک پاکسازی گسترده از طریق اعدام مخالفان نظام بزنند
چوبه های دار اینبار من و شما را در سر می پروراند
ساکت ننشینیم
باید کاری بکنیم