اعضای شورای شهر به حسن روحانی نامه نوشت؛ برای جلوگیری از سوخت مازوت فکری عاجل شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به ارسال نامه به حسن روحانی به دلیل تشدید آلودگی هوا در پایتخت گفت: رئیس جمهورباید برای جلوگیری از سوخت مازوت فکری عاجل کند.


زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا در پایتخت اظهار داشت: متأسفانه همه دستگاه‌های مربوطه در حال حاضر می‌گویند در مورد آلودگی هوا کاری از دست‌مان برنمی‌آید و شهروندان برای سومین هفته متوالی درحال استشمام هوای آلوده در پایتخت هستند.


وی با اشاره به اینکه مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع به نوعی از سوی مسؤولان وزارت نفت و محیط زیست مورد تأیید قرار گرفته است گفت: علیرغم این مسأله مسؤولان می‌گویند کاری از دست‌مان برنمی‌آید و ما معتقدیم اگر نمی‌توانند اقدامی انجام دهند حداقل اجازه دهند شهرداری جلوی مصرف سوخت مازوت را بگیرد.


عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: وزارت نیرو در حال مصرف مازوت و وزارت نفت در حال در اختیار قراردادن مازوت به وزارت نیرو است و از آن طرف نیز سازمان محیط زیست می‌گوید نمی‌تواند کاری انجام دهد در حالی که مسؤول اجرای قانون هوای پاک هم است.

نژادبهرام بیان داشت: صراحتاً نامه‌ای در زمینه آلودگی هوا و جلوگیری از آلودگی هوا به عیسی کلانتری نوشتم و امروز نیز نامه‌ای در این زمینه به حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال خواهم کرد.

او تصریح کرد: نمی‌شود طی سه هفته متوالی هوا به دلیل عدم تصمیم متناسب با وضعیت کنونی در پایتخت آلوده باشد و این وضعیت به شهروندان تحمیل شود بنابر این طی این نامه از آقای روحانی خواسته‌ام برای جلوگیری از مصرف مازوت در کلانشهرها از جمله تهران اقدام عاجل و ویژه‌ای انجام دهد.