اعلام جرم علیه برادرزاده هاشمی شاهرودی

میثم ظهوریان

یکی از مهمترین آسیب هایی که در دستگاه و بیوت برخی مراجع و علمای سرشناس وجود دارد همین اعتماد بی اندازه به اطرافیان و به ویژه بستگان نزدیک مثل فرزندان و داماد است.

یکی از بزرگان قوه قضاییه تعریف می کرد که آقای هاشمی شاهرودی افرادی را در استان های مختلف به عنوان عیون و نماینده خود انتخاب کرده بود و برخی از همین افراد عملاً تبدیل به یک معضل در دستگاه قضایی شده بودند.

به آقای شاهرودی در مورد چند نفر از این افراد تذکر دادم و این را هم گفتم که آن عیونی که حضرت علی بر آن تاکید داشتند عیون پنهان هستند و کسی نباید آنها را بشناسد خودشان فساد پذیر و تبدیل به مشکل شده اند.

البته این نکته را نیز گفت که بعد از چند روز آیت الله شاهرودی آن افراد را برکنار کردند.