اعلام وضعیت عادی از روز شنبه !

حامد تقوی-

در حالی که ویروس کرونا به علت بی مسئولیتی سیستم، جان ده ها نفر را در ایران گرفته است، حسن روحانی میگوید این ویروس توطئه دشمنان است که بتوانند از این طریق کشور را به تعطیلی بکشانند، از همین رو از شنبه کشور به حالت عادی بر خواهد گشت.


حالا میتوان درک کرد که پنهانکاری درباره ویروس کرونا به چند دلیل صورت گرفته است. اول موضوع انتخابات و دوم موضوع نگرانی از بابت اقتصاد است. اما حکومت دارد با این پناهنکاری ها با جان مردم بازی میکند و هنوز با درگذشت ده ها نفر از بابت ابتلا به این بیماری دست از این پناهنکاری بر نداشته است.