افتتاحیه یا افتضاحیه؟


مهرداد شاکری

مرور اخبار شهرهای کوچک و بزرگ کشور در بحث عمرانی و آبادانی
این روزها مایه تعجب و تمسخر میشود
در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ۴۳ سال
مسئولان مختلف دولتی و امنیتی و کشوری و لشکری
در کشوری که بخاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن مختلف
به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته می شود
در حال افتتاح پروژه های عمرانی به همه جای کشور سفر کردند
اما این افتتاحیه ها افتتاحیه طرحهای بزرگ عمرانی نبود
افتتاح دستشویی عمومی ، آسفالت خیابان ها
سر و سامان دادن به آرامستان ها و افتتاح مجدد طرح هایی که
قبلا بارهاو بارها افتتاح شده بود
همه این ها باعث گردیده تا یک افتضاح بزرگ ملی در کشور رقم بخورد
افتضاحی که برای حاکمیت شرمساری به ارمغان آورده است
پس از ۴۳ دستاوردهای انقلاب اسلامی
حتی در اندازه دستاوردهای یک شهرداری کوچک
در فقیرترین کشور آفریقایی هم نیست