افرادی که در عراق علیه ارتش سخن بگویند محاکمه خواهند شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع عراق اعلام داشت که علیه افرادی که انتقادهای بی جایی علیه ارتش انجام میدهند، امور حقوقی انجام خواهد شد.

وزارت دفاع عراق اعلام داشت که علیه افرادی که انتقادهای بی جایی علیه ارتش انجام میدهند، امور حقوقی انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه، وزارت دفاع عراق گفته شد: “افرادی که قصد دارند نام پر افتخار این ارتش قهرمان را که به بهترین نحو با ترور در کنار نیروهای برادر امنیتی به مبارزه میپردازند را لکه دار کنند، مشت ملت را که با نام قانون بر آنها خواهند زد را به وضوح مشاهده خواهند کرد. ارتش در رابطه با افرادی که نام آن را در جایگاهی به دور از حقیقت استفاده نمایند، امور قانونی اجرا خواهد کرد.”

گفتنی است یوسف الناصری یکی از رهبرانی که با جنبش نجبا از شاخه های حشدی شعبی های عراق، نزدیک میباشد، طی سخنانی ابراز داشته بود که ارتش از سربازان رشوه خوار و بی اصالت تشکیل شده است و باید از میان برود و اظهار کرده بود که حشدی شعبی، نه ارتش دوم بلکه ارتش اول عراق است و این سخنان موجب واکنشهای سختی شده بود.

بر اساس این سخنان ناصری، روز جمعه در کل کشور اعتراضهای بسیاری انجام شده بود.