افزایش بی سابقه قاچاق مواد مخدر سپاه به اروپامحمد ارسلانی

بنظر می رسد توافق جدیدی در مورد ترانزیت و قاچاق مواد مخدر
بین سپاه پاسدارن و گروه طالبان در افغانستان و ایران انجام گرفته باشد
سپاه با خرید بخش اعظمی از تولیدات مواد مخدر طالبان
این مواد را در محوله های بزرگ به اروپا قاچاق می کند
کشف محموله ۴۰۰ کیلویی هروئیندر بسته های ایزوگام ایرانی در بلغارستان
تنها بخش کوچکی از تجارت سیاه اما پرسود سپاه در امر مواد مخدر می باشد
سپاه می کوشد که خود را به عنوان بزرگترین تامین کننده مواد مخدر
در سراسر دنیا به همه ملت ها و دولت ها تحمیل نماید
سپاه با این تجارت مرگبار آینده جهان را نشانه رفته است

✍️ دیدگاه شما 🙏