افزایش درگیری اسراییل و سپاه در سوریه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

با توجه به تحولات اخیر در منطقه

و اشغال افغانستان توسط طالبان

که با حمایت دولت های غربی و پاکستان و روسیه و ایران صورت پذیرفته است

و تاثیرگذاری طالبان در آینده خاورمیانه

با توجه به ماهیت تروریستی این گروه

و احتمال بهره برداری سپاه از نیروهای جهادی طالبان علیه اسراییل و مواضع اسراییل در منطقه

استراتژی تهاجمی اسراییل علیه مواضع سپاه در سوریه و عراق

وارد فاز جدیدی گردیده

و ما با افزایش قابل توجه این حملات در روزها و هفته های آینده روبرو خواهیم بود

و این اتفاق قطعا در سطح کلان به زیان کشور و مردم می باشد