افزایش قیمت سوخت، فرانسوی ها را به خیابان کشاند / اروپا باید یا ایران و یا امریکا را انتخاب کند

 

 

سهراب سهیلی

 

شماری زیادی از فرانسوی ها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت

به خیابان های فرانسه ریختند

که بیش از ۴۰۰ نفر در این اعتراضات زخمی شدند.

اروپا چندی روز از تحریم ایران نگذشته است

شاهد ناآرامی شده است.

به نظر می رسد اروپا یا باید هر چه سریعتر تجارت نفتی با ایران را تسهیل کند

با عملی کردن SPV

و یا اینکه به امریکا بپیوندد.

گزینه دوم غیر محتمل به نظر می رسد

چرا که اروپا تاکنون از عهدشکنی امریکا گلایه کرده است

و بر حفظ برجام همواره تاکید داشته است.

اروپایی ها البته به دنبال بهانه هم هستند.

چرا که می دانند ادامه این وضعیت ایرانی ها را تحریک می کند

که از برجام خارج شوند

و در نتیجه آنها نیز به امریکا بپیوندند.

گزینه اول هم البته دردسر کمی ندارد،

امریکا مرتب اروپا را تهدید می کند ک

ه در صورت همکاری با ایران آنها نیز تحریم می شوند؛

و این دلخواه اروپا نیست.

تعارض و کشمکشی ( conflict)

که معلول خروج امریکاست هنوز به اوج خود نرسیده است.

این بازی هنوز ادامه خواهد داشت

و باید برنده ای داشته باشد.

امریکا نتیجه تساوی نخواهد خواست یا برد یا باخت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما