افزایش ۱۳۰ درصدی خرید خانه توسط خارجی‌ها در ترکیه/ عراق و ایران در صدر خرید

 

 

نگام ، بین الملل _ خرید خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش ۱۳۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۷ به رقم ۶ هزار و ۲۷۶ واحد رسید.

 

فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش ۱۳۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۷ روبرو شد.

خبرگزاری آناتولی نوشت: خرید خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش ۱۳۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۷ به رقم ۶ هزار و ۲۷۶ واحد رسید.

بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، طی این مدت خرید خانه مسکونی توسط شهروندان ترک نیز با افزایش ۱۹.۲ درصدی روبرو بوده است. طی ماه اکتبر در سرتاسر ترکیه ۱۴۶ هزار و ۵۳۶ واحد مسکونی خرید و فروش شده است.

شهر‌های استانبول، آنکارا و ازمیر به ترتیب بیشترین میزان خرید و فروش خانه را به خود اختصاص داده اند. ۵۱.۱ درصد از خانه‌های معامله شده برای اولین بار به فروش رسیده اند.

اتباع خارجی طی ماه اکتبر بیشترین خانه در ترکیه را از شهر‌های استانبول، آنتالیا، بورسا، آنکارا و یالووا خریداری کرده اند.

طی این مدت شهروندان عراق با خرید هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند. اتباع ایرانی با ۵۵۷ واحد مسکونی، کویت ۳۷۸ خانه، آلمان با ۳۴۱ و روسیه با ۳۳۶ واحد مسکونی نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشته اند.