افزایش ۲.۲ درصدی فاصله تورمی دهک‌ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن امسال به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٢ درصد) ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

 به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرکز آمار در گزارشی جدید به فاصله تورمی دهک‌ها پرداخته است.

بر اساس این گزارش؛ نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٨ برابر ۳۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۶.۳ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴۴.۴ درصد برای دهک اول تا ۵٠.١ درصد برای دهک دهم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ٢٩.٢ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۲ درصد برای دهک دهم است.

 بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٢ درصد) ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.