افزایش ۵۰۰۰ برابری قیمت بنزین در ۴۳ سال اخیر

  • احسان سلطانی / منبع:‌ کانال تلگرامی شبکه جامعه‌شناسی علامه

قیمت بنزین در دوره ۹۸-۱۳۵۹ با ۳۰۰۰ برابر افزایش از ۱۰ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال و در دوره ۹۸-۱۳۵۶ با ۵۰۰۰ برابر افزایش از ۶ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال صعود کرده است.

روند افزایش ۴۰ ساله قیمت بنزین در ایران در حدی شدید است که برای نمایش آن بایستی از مقیاس لگاریتمی استفاده کرد.

هر سه دولت پوپولیست هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی شوک قیمت بنزین را در دور دوم ریاست جمهوری خود وارد کردند.

نظر به این که شوک قیمت بنزین دولت نئولیبرال حسن روحانی پس از ابرشوک ارزی وارد شده است، اثرات مخرب به مراتب بیشتری بر روی کسب و کار و معیشت عامه مردم و تشدید رکود تورمی بر جای خواهد گذاشت.

قیمت فروش تولیدات بنگاه های خصولتی-رانتی معدنی و صنعتی تا ۳ برابر افزایش یافته، اما بهای نهاده های معدنی و بهای انرژی نفت، گاز و انرژی آنها به میزان به مراتب کمتری بالا رفته است، اما در همین حال با وجود این که درآمد مردم در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، اما بهای بنزین ۳ برابر شده است.