افشاگری بزرگ صادقی نماینده تهران از شیوه تاییدافراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان

🔻نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: پیش از طرح موضوع به صورت علنی، آن را به صورت حضوری و مستقیم و حتی به صورت غیر مستقیم با آقای کدخدایی در میان گذاشته بودم و امید داشتم که به موضوع رسیدگی شود.

🔻نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: این افراد می گفتند که ما رد صلاحیت شدیم و بعد تماس هایی با می گرفتند و درخواست ها و پیشنهادهایی برای تایید صلاحیت مطرح می کردند.

🔻صادقی گفت: امروز برای اولین بار می خواهم اعلام کنم که حتی عده ای از این افراد می گفتند که ما را حضوری دعوت می کردند و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را می دادند. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت می کردند خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت می کردند.

🔻وی ادامه داد: این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید، اینجا را می شناسند و می دانند کجا و چگونه بوده است.

🔻نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.
وی تصریح کرد: ۵ نفر را به عنوان شاهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود می گفت که از من ۱۰۰ میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری می گفت ابتدا به من پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم می گفت که من را به مسجد سیدعزیز الله دعوت کردند و به من پیشنهاد ۳۰۰ میلیون تومانی دادند تا تایید شوم / سحام نیوز