افشاگری ابوالقاسم طالبی از سرقت سناریوی «آقازاده»

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و تلویزیون گفته که چارچوب داستان سریال آقازاده برای من بوده است که از سوی حامد عنقا به سرقت رفته است!

وی گفته که یک سریال تلویزیونی به نام مفاسد اقتصادی را در دست تولید دارم که برپایه چارچوب داستان من برای سریال آقازاده است.

طالبی گفته که پس از تولید و پخش سریال آقازاده با احسان محمدحسنی رئیس سازمان اوج تماس گرفتم و گفتم که می خواهم از حامد عنقا شکایت کنم اما او گفت که شما شکایت نکنید بلکه بیایید اینجا با همدیگر مذاکره کنیم و درباره کارهای بعدی با همدیگر صحبت کنیم اما تا این زمان نه جلسه ای تشکیل داده و نه در مورد مطالب اینده صحبتی با من کرده است.