افشاگری مصباحی مقدم از درگیری رفسنجانی و خامنه‌ای در سال ۸۸

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌ و عضو ارشد جامعه ‌روحانیت مبارز، در مصاحبه‌ای برای نخستین بار از درگیری آشکار رفسنجانی و علی خامنه‌ای در سال ۸۸ گفته است.

مصباحی مقدم تعریف می‌کند: که هاشمی‌ رفسنجانی نپذیرفت در مراسم تنفیذ احمدی‌نژاد در سال ۸۸ شرکت کند و حتی «از دفتر آقا با هلی‌کوپتر به شمال رفتند تا آقای هاشمی را به مراسم تنفیذ بیاورند. دختر آقای هاشمی گفته بود به پدر دست پیدا نمی‌کنید…»