افشاگری کانال مصباح یزدی علیه واکسن فایزر

مهرداد شاکری

کانال منتسب به مصباح یزدی
شب گذشته با انتشار یک پست مدعی شد
که مصباح یزدی بواسطه تزریق واکسن فایزر فوت شده است
این کانال خواستار پیگیری کشته شدن مصباح بواسطه این تزریق گردیده است
هر چند این پست بلافاصله از کانال حذف گردید
اما انتشار این مطلب می تواند
دلیل ترس رهبر ایران از واکسن امریکایی و انگلیسی باشد
اما نکته جالب در این میان
ادعای استفاده مراجع عظام تقلید از واکسن فایزر می باشد