افشای دلیل اصلی عزل محسنی اژه ای توسط احمدی نژاد پس از ۱۲ سال

شنیده ها

عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد برای نخستین بار افشا کرد: کمتر گفته شده که غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت نهم، در سوم مرداد ۱۳۸۸ به دلیل مخالفت با پخش اعترافات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در تلویزیون، به دستور محمود احمدی نژاد از کار برکنار شد.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد به تازگی با گرفتن ژست آزادیخواهانه مدعی همراهی با مردم و مقابله با باند فاسد امنیتی شده و گفته است که من با میرحسین موسوی از قبل دوست بودم و هنوز هم دوست هستم.