افشای فایل صوتی ظریف به نفع روحانی شد!

شنیده ها

برخی از تحلیلگران معتقدند افشای فایل صوتی ظریف و کنار رفتن او از گود انتخابات به نفع روحانی شده است.

همانطور که پیشتر هم عنوان شد، گزینه روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری لاریجانی است، نه ظریف.

اگر ظریف در انتخابات شرکت میکرد، روحانی مجبور به حمایت از وی بود، اما با کنار رفتن ظریف، حالا راحت‌تر میتواند از لاریجانی حمایت کند.

برخی عدم حمایت قاطع روحانی از ظریف پس از افشای فایل صوتی جنجالی را همین موضوع عنوان میکنند.

همچنین، تحلیلگران معتقدند، فایل صوتی موجب شد دوگانه مذاکرات و معیشت، مجدد مطرح شده و برجام به موضوع انتخابات که باعث پیروزی روحانی در دوره قبلی انتخابات بود، تبدیل شود.