افشا شدن دخالت مستقیم معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در طراحی نوسانات بازار بورس و بالا پایین کردن صوری قیمت های سهام

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نقش بسیار مهمی را در طراحی نوسانات بازار بورس و بالا پایین کردن صوری قیمت های سهام طی یک سال گذشته دارد.

سیاستگذاران اقتصادی ایران به جای طراحی و اجرای سیاست‌های اثربخش و کارآمد برای کاهش مشکلات اقتصادی شهروندان و بهبود شرایط زندگی آنان و توزیع مجدد منابع، فرصت و ثروت، تصمیم گرفتند تا از طریق بلعیدن سرمایه‌های شهروندان در نیرنگ بازار بورس، توزیع فقر را در سطح گسترده‌ای در ایران اجرایی کنند!

یکی از دلایلی که موجب انتقاد و حتی اعتراض کارشناسان از اقدامات و دخالت‌های زیرکانه دولت در بازار بورس شده است احتمال ترکیدن حباب بزرگ موجود در بورس و وقوع یک بحران بزرگ اقتصادی در ایران است که خود ایجاد یک سونامی بسیار بزرگ و سنگین را سبب می‌شود و فروپاشی اقتصادی و بلکه سیاسی و اجتماعی کشور را به دنبال خواهد داشت.

دولت ایران وجود هر گونه حباب قیمتی بورس را تکذیب می کند و به عملیات فروش سهام بنگاه‌های خود در بورس ادامه می‌دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت با برخی ابزارها و اهرم‌های مختص خود در بازار بورس دخالت کرده و افزایش قیمت سهام بدون توجیه اقتصادی را موجب شده به نحوی که قیمت بسیاری از سهام به چندین برابر ارزش واقعی آنان افزایش یافته و حباب بزرگی در بورس ایران شکل گرفته است.

بر اساس اخبار دریافتی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با بسیج امکانات خود و حضور برخی از شرکت های اقتصادی وابسته به خود و نیز اجرای سناریوهای مختلف و پیچیده نقش بسیار مهمی را در طراحی نوسانات بازار بورس و بالا پایین کردن صوری قیمت های سهام طی یک سال گذشته دارد.