اقتصاددانان حامی بازار آزاد در سه دهه گذشته خطاهای پرهزینه‌ای در اقتصاد کشور به جا گذاشتند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مرتضی افقه بیان کرد: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و… از جمله خطاهای پرهزینه اقتصاددانان داخلی حامی بازار آزاد در طول سه دهه گذشته است.

به گزارش‌ «نود اقتصادی»، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها (از بعد از پایان جنگ تاکنون)، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد (با استناد به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در برخی کشورها مثل امارات و سنگاپور و…)، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و… از جمله خطاهای پرهزینه اقتصاددانان داخلی حامی بازار آزاد در طول سه دهه گذشته است. غافل از آنکه اگر فلان کشور در آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها موفق بوده، به دلیل وجود بسترها و ساختارهای مساعد برای این سیاست بوده، یا اگر امارات و سنگاپور و دیگر کشورها توانسته‌اند با احداث بنادر آزاد به رونق اقتصادی برسند، به دلیل اقدامات بسیار زیاد دیگری است که پیش و پس از این سیاست به کار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: اگر چین توانسته است با کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد، به دلیل پرکشش بودن منحنی عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهیل کننده تولید و صادرات در این کشور است؛ حال آنکه در ایران، منحنی عرضه به دلایل ساختاری متعدد بسیار کم کشش است. به علاوه، افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران که بیش از ۷۵ درصد وارداتش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بیش از ۸۰ درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی‌اش محصولات خام یا نیمه خام است، هم باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (تورم وارداتی) می‌شود و اگر هم صادرات افزایش یابد، عمدتاً محصولات خامی است که نه تنها امتیاز چندانی محسوب نمی‌شود بلکه تداوم آن موجب تخلیه منابع کشور و بنابراین زیان‌های جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.