الحبیب الجملی نخست‌وزیر جدید تونس شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس جمهور تونس وظیفه تشکیل دولت این کشور را به الحبیب الجملی، نامزد حزب النهضه واگذار کرد

قیس سعید، رئیس جمهور تونس وظیفه تشکیل دولت را به الحبیب الجملی که توسط حزب النهضه برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی شده است، واگذار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری تونس، قیس سعید امروز راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس را به حضور پذیرفته است.

الغنوشی در این دیدار الحبیب الجملی را به عنوان نامزد حزب النهضه به رئیس جمهور تونس معرفی کرده است

گفتنی است الحبیب الجملی پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ در تونس، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در دو دولت جداگانه وظیفه دستیار وزیر را برعهده داشت.