الله کرم: جلیلی، فتاح و محصولی دارای این جایگاه‌اند، اما اگر رئیسی بیاید کناره‌گیری می‌کنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک فعال سیاسی گفت: به نظر می رسد گردش نخبگان موجب شده است تا احمدی نژاد نیز بپذیرد که از فرد دیگری در انتخابات ۱۴۰۰حمایت کند.


حسین الله کرم درباره نقش احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ و احتمال حمایت از یک نامزد درصورت ردصلاحیت شدن گفت: حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات‌ ۱۴۰۰ ، عمدتا به دلیل عملکرد به شدت منفی دولت آقای روحانی بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت می باشد.


وی با اشاره بخش های مختلف ضعف عملکردی دولت روحانی افزود: نخست آنکه گرچه مردم از تورم اواخر دوران احمدی نژاد ناراضی بودند اما تورم افسار گسیخته کنونی موجب افزایش شدید نارضایتی مردم شده است. ثانیا مقایسه رونق تورمی دوران احمدی نژاد با وضعیت رکود تورمی دوران آقای روحانی اهمیت زیادی دارد. زیرا گرانی و تورم دوران احمدی نژاد به دلیل وجود اشتغال قابل تحمل بود اما رشد بیکاری ناشی از رکورد تورمی دوران روحانی به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: ثالثا رشد ۵ برابری نقدینگی در دوران احمدی نژاد موجب افزایش بیش از ۳ برابری نرخ دلار شد، درحالیکه رشد ۷ برابری نقدیندگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی قیمت هر دلار را تا ۸ برابر افزایش داد که تأثیر زیادی بر سطح زندگی مردم گذاشت. رابعا دوران احمدی نژاد موجب رشد طبقه متوسط شد به طوری که منجر به رشد شدید مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸ و انحراف آن به اعتراضات همان سال بودیم. این درحالی است که طبقه متوسط در دوران آقای روحانی به طبقه پایین تنزل یافت و جمعیت فقیر از ۴۵ درصد به بالای ۸۰ درصد رسید.


این استاد دانشگاه با اشاره به هفتمین مورد ضعف عملکردی دولت روحانی گفت: موضوعاتی مثل یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر، کارت سوخت و غیره در دوران احمدی نژاد موجب بیمه شدن انقلاب شد، متأسفانه در دولت روحانی این آمار به شدت سقوط کرده است به طوریکه ارزش یارانه به حدود صفر رسیده است، مسکن مهر نه تنها مورد بی مهری واقع شد بلکه مورد توهین و استهزاء وزیر بی کفایت روحانی نیز قرارگرفت.

وی با بیان اینکه آقای احمدی نژاد باچالش‌هایی نیز روبرو شد، افزود: نخست آنکه با گسست ارزش های ایدئولوژیک انقلابی با ارزش های غیرانقلابی، آغازگر موجی از تولید سه ایدئولوژی به نام های «عصر ظهور صغرا»، «مکتب ایرانی» و «دین انسانی با نفی شریعت از اسلام، مسیحیت، یهود، شنتوئیسم و بودیسم» شد ، بطوریکه نیروهای ارزشی وانقلابی را از احمدی نژاد به شدت دور ساخت. ثانیا «شکاف تهدیدزدایی با تهدیدسازی» درسیاست خارجی، اجماع قدرتهای بزرگ را علیه ایران اسلامی فراهم کرد. ثالثا افزایش درآمدنفتی منجر به بیماری هلندی وموجی از مرکانتلیزم را حاکم کرد. رابعا افزایش بی رویه واردات باتوجه به مشکلات زیرساختی موجب تاثیر منفی در تولید داخلی گردید.


وی افزود: اینها بخشی از موارد چالشی دوران احمدی نژاد است که هر یک مغایر با شعار «می شود، می توانیم» و تشکیل دولت اسلامی بود. به هر حال اکنون به نظر می رسد گردش نخبگان موجب شده است تا احمدی نژاد نیز بپذیرد که از فرد دیگری در انتخابات ۱۴۰۰حمایت کند.

الله کرم گفت: البته این حمایت نیز موجب مشارکت بیشتر می شود خصوصا در حال حاضر که شاهد دوگانه عدالت و نابرابری هستیم. لذا افرادی مثل آیت الله رئیسی می تواند نامزد اصلی و کاریزمای این صحنه باشد. گرچه آقایان نیکزاد، جلیلی، فتاح و محصولی نیز دارای این جایگاه هستند اما همه آنها گفته اند در صورت آمدن آیت الله رئیسی از نامزدی۱۴۰۰ کناره گیری خواهند نمود.