الگوبرداری طالبانی در تهران؛ راه‌اندازی گشت ارشاد در شهرداری تهران!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

چندان بیراه نبود که شهرداری تهران در دوره جدید رویکرد خاص با توجه به عقاید مدیرانش آغاز کند.

رویکردی که گویا محدودیت در آن بیش از احترام به عقاید و آزادی‌های قانونی اهمیت دارد.

از جمله این اقدامات راه‌اندازی اداره امور بانوان حراست‌کل شهرداری تهران است که تا پیش از این وجود نداشت.

بسیاری آگاه هستند ضوابط حاکم بر شهرداری تهران از جمله پوشش و رفتار کارکنان در بدو ورود به بهشت مشخص می‌شود و با کارمند متخلف برخورد می‌شد.

بنابراین نیاز به حجیم کردن ساختار شهرداری با تاسیس حراست بانوان نبود.