امارات به سرمایه‌داران و متخصصان تابعیت می‌دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ امارات متحد عرب برای نخستین بار در تاریخ خود اعلام کرد که اعطای تابعیت به برخی افراد را تسهیل می‌کند. به نظر می‌رسد که نخستین انگیزۀ دولت امارات، جذب بیشتر سرمایه‌گذاران و نیروهای متخصص باشد. مقامات امارات نگفته‌اند که آیا شهروندان همۀ کشورها می‌توانند از این تابعیت برخودار گردند یا خیر.


محمد بن راشد آل‌مکتوم، نخست وزیر امارات متحد و امیر دوبی اعلام کرد که با ایجاد اصلاحاتی در قوانین، از این پس “تابعیت امارات را به سرمایه‌گذاران، افراد با استعداد و از جمله دانشمندان، پزشکان، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانوادۀ آنها اعطا خواهیم کرد”.


به نوشتۀ سایت “العربیه”، شورای وزیران، دادگاه‌های محلی و شوراهای اجرایی دولت امارات وضعیت افرادی را که واجد شرایط دریافت تابعیت هستند، “تحت معیارهای مشخصی” تعیین خواهد کرد. جزییات این معیارها اعلام نشده است.

نخست وزیر امارات تأکید کرد که افراد اجازه خواهند داشت تابعیت اولیۀ خود را حفظ کنند. تاکنون امارات حتی به سرمایه‌گذاران بزرگ تابعیت نمی‌داد و فقط اجازۀ اقامت و کار – معمولاً چهار، پنج ساله – صادر می‌کرد. اما از چندی پیش دولت امارات شرایط اقامت را – البته برای کسانی که دارای شرایط خاص حرفه‌ای و مالی هستند -اندکی آسان‌تر کرده است. سال گذشته، دولت امارات طرح ویزای «طلایی» را به اجرا گذاشت که بر أساس آن، برخی متخصصان اجازۀ اقامت ده ساله می‌گیرند.


در اصلاحیۀ قوانین مهاجرت آمده است که اعطای تابعیت با این انگیزه صورت می‌گیرد که شهروندان جدید در “توسعه و رونق کشور” سهیم شوند. از حدود ۱٠ میلیون ساکنان امارات، نزدیک به ٩٠درصد خارجی محسوب می‌شوند.

مقامات اماراتی صریحاً نگفته‌اند که آیا تابعیت نخستین افراد در پروندۀ آنان تأثیری خواهد داشت یا خیر و آیا به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار ایرانی امکان دستیابی به تابعیت اماراتی را خواهد داشت یا خیر؟