امتیاز مدرس خیابانی به مجلس یازدهمی ها برای جلب رای اعتماد/ میر تاج الدینی مشاور شرکت خدمات بازرگانی مس شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، قبل از رای اعتماد، وزرای پیشنهادی سعی می کنند نظر نمایندگان مجلس را برای رای اعتماد جلب کنند اما در برخی از مجالس این موضوع فراتر از جلب نظر است. برخی از نمایندگان با وعده پست و مقام و یا امتیاز با وزیر پیشنهادی همراه می شوند.

قبل از رای اعتماد، وزرای پیشنهادی سعی می کنند نظر نمایندگان مجلس را برای رای اعتماد جلب کنند اما در برخی از مجالس این موضوع فراتر از جلب نظر است. برخی از نمایندگان با وعده پست و مقام و یا امتیاز با وزیر پیشنهادی همراه می شوند.

 این واقعیت تلخ در سال های اخیر بیشتر به چشم می خورد. انتصاب های دقیقه نودی در آستانه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت از آن جمله است. شنیده شده است که سید مصطفی میر تاج الدینی(پسر نماینده فعلی تبریز) به عنوان مشاور شرکت خدمات بازرگانی مس ایران منصوب شده است. حال باید دید نماینده به اصطلاح انقلابیتبریز قرار است چگونه برای وزیر پیشنهادی صمت جبران کند!